Wie zijn wij?

Je bezoekt nu de website van stichting Twiske Mountainbike Routes. Deze stichting heette voorheen stichting MTB-Twiske.nl en heeft in 2009 de beide mountainbikeroutes in het Twiske aangelegd, in 2014 de gedoogroute in het NoorderIJplas gebied en in 2018 de pumptrack in Landsmeer.

Wat velen niet weten is dat de aanleg en ook een groot deel van het onderhoud is/wordt gefinancierd door de stichting. Toch zijn de routes geen eigendom van de stichting, de routes in het Twiske zijn formeel eigendom van het recreatieschap, de gedoogroute in het NoorderIJplas gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam en de pumptrack is eigendom van de gemeente Landsmeer.
Bij alles wat wij doen (aanleg en onderhoud) gebeurd dit altijd in overleg met en na toestemming van de beheerder c.q. gemeente.

Bij de aanleg van de routes in het Twiske heeft de stichting subsidies gekregen van de gemeente Amsterdam, Zaanstad en Landsmeer. Verder hebben een groot aantal bedrijven de aanleg gesponsord, in geld of natura. In 2011 is de stichting gestart met het organiseren en geven van mountainbiketrainingen. De opbrengsten van de trainingen werd gebruikt voor het onderhoud aan de vaste mtb-routes.

De stichting MTB-Twiske.nl neemt eind 2011 het initiatief voor het oprichten van de vereniging MTB-Noordwest en medio 2015 neemt de stichting, vanwege de groei van de jeugdtrainingen, het initiatief tot het oprichten van de vereniging MTB-Twiske. Alle trainingsactiviteiten van de stichting gaan eind 2015 over naar deze vereniging en de stichting keert terug naar waar het ooit mee begon, aanleg en onderhoud van mountainbikeroutes.

Begin 2016 bestaat er dus de vereniging met de naam MTB-Twiske en de stichting MTB-Twiske.nl, en beiden maken gebruik van de website www.mtb-twiske.nl. Dat is verwarrend en daarom is met hulp van notaris mr. E.D.J. ten Hoor uit Landsmeer de tenaamstelling van de stichting op november 2016 statutair gewijzigd in stichting Twiske Mountainbike Routes en heeft de stichting tevens een nieuwe eigen website.
Vanaf november 2016 vind je al het nieuws en informatie over het onderhoud aan de bestaande, en de plannen voor de aanleg van nieuwe, mountainbikeroutes op deze website.

Algemene informatie:
De stichting Twiske Mountainbike Routes is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34328822.
Voorzitter is Marc Kooijman.
De stichting bankiert bij de SNS Bank onder iban: NL09 SNSB 0944 9636 17.

Bij het onderhoud aan de routes in het Twiske wordt de stichting geholpen door het recreatieschap Twiske Waterland. Voor alle mtb-routes en de pumptrack is de stichting afhankelijk van de financiƫle steun van donateurs.

Heb je een vraag en/of opmerking? De beste en snelste manier van communiceren is via de email info@twmr.nl. Al je vragen en opmerkingen zijn welkom!

Nieuwe naam = nieuw logo: