Smaal, de eerste test doorstaan!

Sinds de aanleg in 2009 heeft de route in het Smaal de reputatie om bij regenval te veranderen in een modderbaan. Nou ja, niet alleen de reputatie, je zakte op veel stukken daadwerkelijk tot je assen in de prut.

Gebiedsbeschrijving van het Smaal
De modder in het Smaal is geen klei, het is dus niet vergelijkbaar met de mountainbikeroutes in Spaarnwoude en Geestmerambacht. Het Smaal ligt in een zogenaamd petgatengebied, een veenvlakte die vanaf de Middeleeuwen is ontgonnen ten behoeve van de turfwinning. Het is dus geen klei maar veen wat je aan je fiets hebt hangen. Na een modderrit door het Smaal hoef je daarom je fiets niet schoon te maken! De modder/het veen verdwijnt vanzelf door veenoxidatie, al moet je dan wel wat geduld hebben….

Met onze beperkte financiële middelen hebben we in die begin periode (2010-2012) eerst de route op de zanddijk aangepakt, o.a. het ophogen met zand van de track door het rietland. En in 2014 zijn we begonnen met het verbeteren van de regenbestendigheid van de route door het Smaal. Dat begon met de aanleg van het plankenpad die onlangs al vervangen moest worden.

Begin 2016 hebben wij, geïnspireerd door de routebouwers uit Schoorl, over een lengte van zo’n 100 meter schapenhekjes aangebracht op enkele slechte stukken van de route. Timing was daarbij een belangrijk element. De route moest eigenlijk op zijn slechts zijn zodat wij de schapenhekjes tot vlak onder de oppervlakte de prut in konden duwen. In de loop van de langdurende zomer hebben de schapenhekjes meer dan voldoende tijd gekregen om met de grond vast te groeien. Foto’s zeggen altijd meer dan woorden en laten goed zien dat het eindresultaat er veel belovend uitziet.

Schapenhek in de modder duwen

Schapenhek in de modder duwen

Schapenhek verder toedekken met modder

Schapenhek verder toedekken met modder

Eindresultaat november 2016

Eindresultaat november 2016

Wat volgt is de ultieme test, de natte maanden november t/m maart (de eerste 2 weken aanhoudende regen heeft het Smaal goed doorstaan!). Het is daarbij van belang dat de mountainbikers zoveel mogelijk over het midden van de schapenhekjes blijven fietsen. De grond onder en tussen de hekjes zal met de duur van de regentijd verzadigen, dus helemaal droog houden we het niet. Er zal sprake blijven van modder alleen zorgen de schapenhekjes er voor dat je er niet in wegzakt.

Naast de schapenhekjes gaan we deze winter ook experimenteren met een andere aanpak, vooral gericht op kleine probleemgebieden in het Smaal. Daarover later meer.