Route NoorderIJplas, veranderingen voor 2021!!

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het NoorderIJplas gebied. In het kader van Havenstad Amsterdam is het NoorderIJplas gebied aangewezen als locatie voor een nieuw stadspark. Via deze link vind je meer informatie hierover, o.a. het concept Ontwerp Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas.

Door onze “lobby” wordt de mtb-route in het concept genoemd, het ziet er dus naar uit dat we mogen blijven. Maar een concept is nog geen definitief besluit! Om de kans op behoud van de route te vergroten wil ik de route veranderen. Op dit moment probeer ik hiervoor toestemming te krijgen van de gemeente Amsterdam.

Waarom veranderen? Ten eerste en als belangrijkste herhaal ik nogmaals dat de route in NIJP GEEN vaste mtb-route is. Het is een gedoogroute samengesteld uit struinpaden waar ook wordt gewandeld (door mens en koe) en hard gelopen (trailrunning). Samen delen betekent rekening met elkaar houden, alleen dan is en blijft het succesvol. Tot op heden gaat het gedeelde gebruik goed, maar we hebben allemaal kunnen constateren dat de recreatiedruk in het gebied toeneemt. Verder is in het concept Ontwerp Ruimtelijke Toetsingskader vastgelegd dat het pad langs het water een officieel wandelpad wordt. Het pad is inmiddels ook opgenomen in het wandelpadennetwerk van Noord Holland en Amsterdam.
Kortom, een gevalletje evolutieleer, d.w.z. of we passen ons aan of we worden uit het gebied gebonjourd.

Het mag duidelijk zijn dat de route niet alleen veranderd maar ook ingekort wordt. Dat is jammer maar geen ramp. Ik heb inmiddels een aangepaste route met enkele nieuwe paden samengesteld die minstens zo leuk is als de huidige (misschien wel leuker!). En ik heb de gemeente Amsterdam gevraagd of we mogen uitbreiden naar een nieuw stukje groen.

Later dit jaar of begin volgend jaar hoop ik jullie te kunnen laten zien hoe de “nieuwe” route er uit komt te zien. Belangrijk (!), het aanpassen van de route kost geld, o.a. voor nieuwe routepalen en bebording. Help ons en doneer een kleine bijdrage via deze link.