Rockgarden Zanddijk

Vanuit de vereniging MTB-Twiske bestaat de wens voor een nieuwe uitdagende trainingsmogelijkheid, met name voor de jeugd die een steeds hoger niveau qua techniektrainingen aan kunnen. Zo ontstond de wens voor een rockgarden op de zanddijk.

De wens en het verzoek geeft mij een dilemma. Ik heb al vaker kleine technische uitdagingen besproken met de beheerder maar er is enige terughoudendheid. Waarom? Een korte uitleg: 90% van de gebruikers van de mountainbikeroutes (in het Twiske maar ook daarbuiten) is liefhebber. Hij/zij vindt het leuk om in een natuurlijke omgeving op de fiets wat te boscrossen. Deze liefhebbers zijn niet direct op zoek naar grote technische uitdagingen waarbij je, als het mis gaat, lelijk kan vallen. Nu denken jullie natuurlijk, eigen verantwoordelijkheid etc.. Maar dat is slechts ten dele waar, met name het recreatieschap heeft wel degelijk een zorgplicht en ook de parkoersbouwer (in dit geval ik dus) wil het voor een ieder leuk en veilig houden.

In overleg met de beheerder ben ik daarom tot het volgende plan gekomen. De rockgarden wordt geen onderdeel van de vaste route, maar sluit daar wel op aan. Dat betekent dat de mountainbiker zelf de keuze moet maken om over de rockgarden te fietsen. Verder loopt de rockgarden in principe heuvel-op (!) waardoor de snelheid sowieso laag blijft. Bij georganiseerde trainingen en/of clinics kan de ingang van de rockgarden afgesloten worden waarna de rockgarden vervolgens heuvel-af gereden kan worden. Bij dergelijke trainingen en clinics is de betreffende vereniging/organisator verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers.

Wat verder de veiligheid zal helpen is dat de rockgarden twee best wel krappe bochten krijgt. Dat maakt de rockgarden extra technisch en houdt ook de snelheid heuvel-af in bedwang. De rockgarden wordt relatief steil, ik schat rond de 10-15%! Je zal dus een kleine versnelling nodig hebben om ├╝berhaupt boven te komen.

Op dit moment is het nog niet meer dan een idee waarvoor we toestemming hebben. Ik heb het plan in grote lijnen op papier staan en het totale plaatje in mijn verbeelding. Het wordt een andere aanpak dan wat ik tot nu toe aan rockgardens heb gezien in Nederland, en dat maakt het ook voor mij spannend. Komt wat ik mij verbeeld ook goed uit de verf?

Hulp gezocht!
De rockgarden kost geld, je kan dit plan steunen door bijv. lid of donateur te worden van vereniging MTB-Twiske of door donateur te worden van onze stichting. Andere hulp, in natura, is ook welkom, bijvoorbeeld een gecertificeerde kraanmachinist die als vrijwilliger wilt komen helpen, het ter beschikking stellen van een kleine graafmachine, een vervoersbedrijf of kipperchauffeur die voor ons de keien wilt ophalen bij de Rotim in het Havengebied, etc.etc.. Vragen en/of opmerkingen )?),dat gaat het snelst via info@twiskemountainbikeroutes.nl.

Hieronder een foto van de rockgarden in Zoetermeer, die lijkt enigszins op wat ik voor ogen heb.

stenenpad_zoetermeer

Verder een foto van de locatie waar de rockgarden komt en tenslotte een googlemap waarin ik met lijnen heb aangegeven hoe e.e.a. er ongeveer uit komt te zien. Voor deze laatste foto geldt: punt 1 rode lijn is de aanloop naar de rockgarden, punt 2 gele lijn is de rockgarden, punt 3 zwarte lijn langs de trap naar beneden, hier ligt nu een redelijk ingesleten zandspoor wat tot een beginners rockgarden wordt omgebouwd.

Lokatie rockgarden zanddijk

Lokatie rockgarden zanddijk

Lokatie rockgarden

Lokatie rockgarden