Onderhoud Zanddijk en Smaal 2021

In de voorgaande jaren waren we voor een groot deel eigenlijk nog bezig met het aanleggen van de routes. Maar de routes zijn toch in 2009 aangelegd? Klopt, maar met minimale financiële middelen waardoor we eigenlijk 10 jaar lang elk eurootje 2x hebben omgekeerd zodat er, naast het reguliere onderhoud, geld overbleef om de routes te verbeteren en te verduurzamen. Gebruikers van het eerste uur weten dat we daar heel aardig in geslaagd zijn. De eerste winters was er in het Smaal geen doorkomen aan en datzelfde gold voor het rietstuk van de zanddijkroute.

Onderhoud 2021
In de winter 2020-2021 is er flink doorgereden door jullie, beduidend meer gebruikers maar door de verbeteringen is de schade binnen de perken gebleven. In het rietstuk van de zanddijkroute heb ik geprobeerd om de diepe gaten direct te herstellen en de schade in het Smaal is dit weekend hersteld.
Hiermee stopt het winterherstel aan de routes! Wat ik nog wel ga doen is enkele gaten en hobbels in het Smaal opvullen en verder eventuele gevaarlijke schade aan het loopvlak van de route (bijv. door gegraaf van broer konijn) herstellen. Daar heb ik jullie hulp bij nodig! Meld het als het loopvlak ernstig is beschadigd via info@twmr.nl.

Zand er in, zand er uit!
Op dit moment mag ik van de beheerder geen granulaat gebruiken voor het herstel van de routes. Waarom is mij nog niet helemaal duidelijk. Daarom heb ik dit jaar voor het herstel in het Smaal zand moeten gebruiken. Niet echt ideaal, helaas. In de winter had de beheerder zelf al enkele stukken van de route in het Smaal “verbeterd” met zand. Op den duur zal het zand zich mengen met aarde, vooral omdat jullie aarde middels je banden verplaatsen. De rechte stukken waar de beheerder zand heeft aangebracht laat ik voor wat ze zijn, in de zomer wordt dat dus een beetje ploegen op de fiets. De beheerder had ook in een snelle bocht zand gestort, hieronder een foto. Geen goed idee, vol deze bocht induiken en dan vastlopen in het mulle zand, dat is een risico. Ik heb daarom het zand op dit stuk afgegraven en verwijderd.

Snelle bochten combinatie in dikke laag los zand? Niet fijn!

Zand afgegraven tot harde ondergrond, knallen!

Maaien
Eind vorig jaar heb ik besloten om te stoppen met het maaien. Deze klus ligt nu bij de beheerder.

Grootonderhoud wordt 3 jaren plan
Zoals je hebt kunnen lezen en wellicht op de routes hebt gemerkt, ik doe alleen nog het meest noodzakelijk onderhoud. Op deze wijze ontstaat er iets heuglijks, voor het eerst in de 12 jaar dat ik het onderhoud doe houd ik geld over. Niet voor een nieuwe fiets of mooie vakantie (heb ik overigens wel verdiend), maar om te sparen voor het driejaarlijks groot onderhoud. Geen geklooi meer met schep, kruiwagen en vrijwilligers, maar geld om professionele hulp in te huren met goed materieel. Dat werkt sneller, beter en is gezonder voor ondergetekende en enig ander vrijwilliger.
Dus help ons en blijf doneren, hoe meer geld ik kan sparen hoe groter ik het onderhoud kan aanpakken.
Planning voor het grootonderhoud is: februari/maart 2023.