Onderhoud in de toekomst

Elk verhaal heeft een geschiedenis, dus laat ik daar mee beginnen. Nadat ik in 2009 beide routes in het Twiske had aangelegd liep ik al snel tegen het alomvattende probleem aan, geld of beter het gebrek aan geld! Een van de oplossingen (en tevens de leukste) was het geven van trainingen. Veel van de verbeteringen zijn sindsdien gefinancierd met de opbrengst van de trainingen. Uiteindelijk groeit dit trainingen verhaal uit tot wat nu de vereniging MTB-Twiske is.

Bij het oprichten van de vereniging had ik bepaalde ideeën die nu, ruim 5 jaar later beschouwd, wellicht wat naïef waren. Feit is dat ik al enige jaren geen bemoeienis meer heb met de vereniging en dat de vereniging een eigen weg heeft gevonden. Een feit waarvan, laat ik het maar eerlijk zeggen, de volledige betekenis rijkelijk laat bij mij is ingedaald.

Jullie hebben het wellicht via Facebook gevolgd, het was de bedoeling dat vanaf 2021 de vereniging een begin zou maken met het overnemen van het onderhoud. Ik heb een nieuwe maaimachine gekocht en ben gaan experimenteren welke werkwijze het minste werk geeft. Ik heb tevens vaker een beroep gedaan op vrijwilligers, o.a. om te kijken of er voldoende animo is om de vereniging in het onderhoud te steunen. Ik heb (bestuur)leden van de vereniging geprobeerd meer te betrekken opdat ze een goed beeld krijgen van de zwaarte van het werk en welke nieuwe organisatorische taken er met het onderhoud ontstaan.

Het is geen sinecure om goed onderhoud te plegen. Het is wellicht zelfs niet echt een hobby of leuk te noemen, want veel werk MOET gewoon gedaan worden en kan niet wachten. Ik denk dat er niet veel mountainbikers zijn die weten dat ik ruim 500 uur per jaar kwijt ben aan het onderhoud, dat is 10 uur per week en dat zijn meer uren dan dat ik op de fiets zit. Onderhoud is niet alleen schep en kruiwagen, het is plannen, het is onderhoud aan gereedschap en machines, het is materialen en benzine kopen, het is reistijd, het is tijd om bankzaken te doen, een website bijhouden, contacten onderhouden met de beheerder, met vrijwilligers, etc… Eerlijk gezegd denk ik dat het mij veel meer dan 500 uren per jaar kost. En dat is: Als je het goed wilt doen.

Over het proces, dit jaar, om taken over te dragen was ik in eerste instantie vrij positief, maar uiteindelijk heb ik toch de stekker uit dit overleg getrokken. Er is vanuit de leden van de vereniging wel de wil om mee te helpen bij het onderhoud, maar onderhoud is dus zoveel meer dan ‘ns een keertje 2 uren meehelpen. En welke “gek” wil die kar gaan trekken en heeft voldoende (of enige) kennis? Ik heb die persoon nog niet ontmoet en waarschijnlijk zal die er ook nooit komen.

Wat er allemaal is voorgevallen tussen het bestuur van de vereniging en mij laat ik terzijde. Belangrijkste is dat ik nu besef dat de vereniging is gericht op het geven van trainingen aan met name de jeugd. Daar is de vereniging zeer succesvol in, dus ga daar mee door en vergeet het verhaal over het onderhoud.

In de tweede alinea van dit bericht meld ik al dat ik bij het oprichten van de vereniging een ander beeld voor ogen had dan wat het nu is geworden. Dat was zogezegd naïef van mij, maar wat ik toen wel goed heb gedaan is het vastleggen van de oorsprong van de trainingen, namelijk het financieren van het onderhoud. Zo draagt elk lid van de vereniging 10 euro bij voor het onderhoud. Deze financiële zekerheid geeft de stichting ruimte om uit te kijken naar een andere oplossing voor het onderhoud, bijv. outsourcing. Let wel, het is uiteindelijk mijn bedoeling om (ooit) de stichting te ontbinden waarmee er tevens een eind komt aan de bijdrage vanuit de vereniging aan de stichting. Voor beiden partijen geldt, hoe eerder hoe beter!

Een lang verhaal om uit te leggen dat er niets verandert. Of toch?.. Natuurlijk gaat er iets veranderen en mogelijk wordt die verandering best ingrijpend. Dat hangt van een aantal factoren af die ik ga bespreken met de beheerder van het Twiske. Een van (of een deel van) de oplossing(en) is werk uitbesteden. Dus als iemand dit bericht leest en veel ervaring heeft met het werken met een bosmaaier dan kan hij/zij zich melden. Dat kan dan tegen een vrijwilligersvergoeding maar ook als zzp-er tegen een marktconforme uurprijs. Wellicht is hij/zij dan een deel van de oplossing.

Wil je op de hoogte blijven, houd dan de website in de gaten en blijf doneren want meer geld is altijd beter onderhoud, vooral nu!

Blijven rijden in het Twiske kan alleen bij voldoende donateurs