Onderhoud 2021 route NoorderIJplas (NIJP)

Belangrijke algemene informatie route NIJP

Vorig jaar hebben wij een bericht en oproep geplaatst in verband met de gemeentelijke plannen voor het NoorderIJplas gebied. Begin maart is besloten om de Nota van Beantwoording én het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas 2020-2030 ter vaststelling voor te dragen aan de gemeenteraad. Dankzij de vele reactie (70 stuks) worden we in beide documenten genoemd, de meeste info vind je in de Nota van Beantwoording (blz 26).

Wat betekent dit alles voor de mountainbiker? De door ons uitgezette route is een GEDOOG route. Het is geen officiële mountainbikeroute en dat zal het ook NOOIT worden. We zijn te gast en zo lang we ons gedragen blijven we welkom. Het is de verwachting dat het gebied meer bekendheid krijgt en meer recreanten zal trekken. Daar ligt dus een uitdaging!

Hoe gaan wij, mountainbikers, nu om met het fenomeen “gedoogroute”?

Het begint met het woordje “wij”! Maak voor deze keer je eigen wensen en belangen ondergeschikt aan het groepsbelang. Namelijk, dat wij met z’n allen de komende jaren gebruik mogen blijven maken van de route in NIJP. Uiteraard gaat TWMR jullie daarin een beetje sturen, waar mogelijk. Maar er is een grote mate van eigen verantwoordelijkheid.

Wat gaat TWMR doen?

  • Route aanpassen: we halen het laagst gelegen stuk(je) uit de route (zie afbeelding onderaan bericht). Er staat al een tijdelijk bordje waarbij we jullie de keuze geven, rechtdoor en droog of rechtsaf met flink wat modder. Het stukje rechtsaf halen we nu definitief uit de gedoogroute. Wil je dit stukje toch blijven fietsen? Het is niet verboden maar we gaan jullie aanmoedigen om toch de gedoogroute te volgen. Dus ruimen we de skinny en het stenenpad over/door de greppel op. De brug over de tweede greppel was aan revisie toe, dat gaan we nu omgekeerd uitvoeren. D.w.z., het dek van de brug wordt verwijderd, de brug zal daardoor een stuk gladder worden, afstappen is daarom verstandig. Blijkt dat we jullie toch nog meer moeten aanmoedigen om de aangepaste gedoogroute te volgen dan zullen we de brug verwijderen.
  • We hebben mtbroutes.nl verzocht om de route “Amsterdam” van hun website te verwijderen. NIJP is immers GEEN officiële mountainbikeroute. Dat is inmiddels gedaan, ga nu niet eigenhandig de route opnieuw aanmelden bij mtbroutes.nl! We zitten niet te wachten op veel aanloop en verder willen wij dat degene die de route wel weten te vinden zich bewust zijn van de bijzondere status.
  • NIJP is een ruigtegebied, een van de laatste binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Ruigte houdt in dat de natuur de ruimte en kans krijgt om zoveel mogelijk zijn eigen gang te gaan. Een route aanleggen of nieuwe paden maken, hindernissen, kombochten, springschansen aanleggen, etc. staat haaks op de natuur zijn eigen gang laten gaan. Dus, ga a.u.b. niet eigenhandig aan de route knutselen. De aanpassingen zoals die er nu zijn laten we voor wat ze zijn, maar nieuwe veranderingen zullen we afbreken en opruimen. Het is wat het is, en je zal het moeten doen met de route zoals die er ligt. Ga dus niet “zeuren” over flow of wat dan ook, een goede mountainbiker vindt op elk parkoers en onder elke omstandigheid zijn flow. Dus mountainbiker, minder zeuren en meer trainen!
  • Het onderhoud dat wij uitvoeren blijft beperkt tot het openhouden van de paden, dus voornamelijk bramen en duindoorn snoeien. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, meld de echt gevaarlijke situaties via info@twmr.nl!

Vind jij de route in NIJP leuk, fiets je er graag? Help ons en jezelf om de route te behouden, relax, geniet van dit bijzondere stukje ruigte vlak bij het centrum van Amsterdam, gun ook de andere recreanten hun plezier en spreek de mountainbiker die zich niet gedraagt aan! Ongewenst gedrag laat zich het beste corrigeren door personen uit dezelfde groep.

Hieronder een kaart waarin de aanpassing van de route staat uitgebeeld. De zwarte lijn is de “oude” route die rechtsaf slaat richting de skinny en daarna naar links afbuigt richting de brug gemaakt van de draglineschotten. De nieuwe route gaat rechtdoor, omhoog, tussen de bramen.