MTB-Purmerend

In 2014 is Stichting Twiske Mountainbike Routes gestart met het inventariseren van de mogelijkheden voor een vaste mtb-route in Purmerend en hebben we veelvuldig overleg gehad met de gemeente en Staatsbosbeheer. Iedereen stond positief in dit overleg maar desondanks zijn alle beoogde locaties inmiddels afgevallen.
Verderop in dit artikel kan je per locatie lezen waarom.

Zijn we nu klaar? Ja en nee, de gemeente blijft positief en er is een nieuw initiatief om tot de aanleg van een pumptrack te komen. Meer info over dit initiatief vind je op facebook en in dit bericht op onze website.

1e optie valt af, geen vaste mtb-route in het Purmerbos

Het Purmerbos bestaat grofweg uit twee delen, een intensief deel en een rustgebied. Het intensieve deel ligt al vol met paden, routes, etc. Hier is geen plaats meer voor een mountainbikeroute. Onze interesse ging daarom uit naar het rustige deel van het Purmerbos en in principe hadden wij overeenstemming met Staatsbosbeheer om in een deel van het rustgebied een route aan te leggen. Het is uiteindelijk niets geworden met deze plannen, belangrijkste reden is dat het Purmerbos voor SBB een productiebos is en naar onze mening heeft het weinig zin om een dure mtb-route aan te leggen in een bos dat vervolgens in fases volledig wordt gekapt (ondanks dat er na het kappen nieuwe bomen worden geplant).

2e optie valt af, groenstrook achter Burggolf:

Groenstrook achter Burggolf

Achter Burggolf ligt een groenstrook waar een fietspad door heen loopt. Deze groenstrook is een dikke 1700 meter lang en 80 meter breed. Voldoende om een leuke en uitdagende singletrack mountainbikeroute in aan te leggen van 4-5 km lengte. Deze locatie had onze voorkeur. We zitten er niemand in de “weg”, de strook is ook vanuit Edam, Volendam en Monnickendam goed bereikbaar en het terrein is toegankelijk wat de aanleg eenvoudiger maakt.

Naar mening van de gemeente heeft deze groenstrook een belangrijke natuurfunctie en is de aanleg van een mtb-route in het gebied niet wenselijk.

Derde en laatste optie, het Beusebos:
Het Beusebos is een mooie locatie, een vergeten en verruigd stukje natuur binnen de gemeentegrenzen van Purmerend, langs de A7. Niemand die er echt naar omkijkt totdat de gemeente met de plannen komt om er een Van der Valk hotel te bouwen.

Op dat moment barst er een stevige en (te) emotionele discussie los. De gemoederen lopen hoog op en na een incident met een spijkerplank wordt het Beusebos afgesloten. Niet echt een discussie waar wij ons in willen mengen.

Mondjesmaat komt er vanuit de gemeente meer informatie op het internet. Bijvoorbeeld dat het college van Purmerend het Beusebos, exclusief de locatie van het hotel, wil inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. 5 Jaren overleg met de gemeente voor een mountainbikeroute van 1 tot 1,5 km lengte? Op een locatie die we moeten delen met hotelgasten, een wandelroute met educatief karakter, en wat nog meer? We zijn het daarom snel met de gemeente eens dat ook het Beusebos definitief afvalt als locatie voor een mountainbikeroute.

Totaal overzicht Beusebos, rood is de plek waar vd Valk eventueel komt. In de rest van dat stukje Beusebos zou dan ook een wandelroute, mountainbikeroute en wellicht nog enkele recreatieve faciliteiten moeten komen