MTB-Purmerend

In 2014 is Stichting Twiske Mountainbike Routes gestart met het inventariseren van de mogelijkheden voor een vaste mtb-route in Purmerend en sindsdien hebben we overleg met de gemeente en Staatsbosbeheer. Iedereen stond positief in dit overleg maar desondanks zijn alle beoogde locaties inmiddels afgevallen.
Verderop in dit artikel kan je per lokatie lezen waarom.

Zijn we nu klaar? Nee, de gemeente blijft positief en wil samen met ons kijken naar de mogelijkheid om in Purmerend een pumptrack aan te leggen. De eerste gesprekken hierover volgen binnenkort en uiteraard houden we jullie op de hoogte waartoe e.e.a. leidt. Desondanks zijn we behoorlijk teleurgesteld dat het niet gelukt is.

Purmerbos valt als eerste af:
Het Purmerbos bestaat grofweg uit twee delen, een intensief deel en een rustgebied. Het intensieve deel ligt al vol met paden, routes, etc. Hier is geen plaats meer voor een mountainbikeroute en dat begrijpen wij. Onze interesse ging daarom uit naar het rustige deel van het Purmerbos en in principe hadden wij overeenstemming met Staatsbosbeheer om in een deel van het rustgebied een route aan te leggen. Het is uiteindelijk niets geworden met deze plannen, belangrijkste reden is dat het Purmerbos voor SBB een productiebos is en naar onze mening heeft het weinig zin om een dure mtb-route aan te leggen in een bos dat vervolgens in fases volledig wordt gekapt (ondanks dat er na het kappen nieuwe bomen worden geplant).

2e optie valt af, groenstrook achter Burggolf:

Groenstrook achter Burggolf

Achter Burggolf ligt een groenstrook waar een fietspad door heen loopt. Deze groenstrook is een dikke 1700 meter lang en 80 meter breed. Voldoende om een leuke en uitdagende singletrack mountainbikeroute in aan te leggen van 4-5 km lengte. Deze lokatie had onze voorkeur. We zitten er niemand in de “weg”, de strook is ook vanuit Edam, Volendam en Monnickendam goed bereikbaar en het terrein is toegankelijk wat de aanleg eenvoudiger maakt.

Helaas werd dit plan door de gemeente Purmerend afgeschoten. De precieze reden weten wij niet. Naar mening van de gemeente heeft deze groenstrook een belangrijke natuurfunctie en is de aanleg van een mtb-route in het gebied niet wenselijk. Uit het flora- en fauna-onderzoek waar wij over beschikken blijkt niets van bijzondere natuurwaarde.

De afwijzing zagen wij wel aankomen, de wijze waarop was op zijn minst frustrerend.
Wij hebben meerdere keren voorgesteld om samen met IVN en de stadsecoloog bij de groenstrook te gaan kijken. We hadden onze plannen graag laten zien en we hadden graag een kans gehad om wijzigingen voor te stellen om zodoende aan de bezwaren tegemoet te komen. Mocht uit het overleg uiteindelijk blijken dat de bezwaren onoverkomelijk zijn, hadden we daar beter vrede mee kunnen hebben dan nu. Bovendien hadden we jullie kunnen uitleggen waar die natuurwaarde uit bestaat. IVN gaf vanaf het begin aan geen aanleiding te zien om met ons in gesprek te gaan en de stadsecoloog heeft nimmer de professionaliteit getoond om vanuit zijn ambtelijke functie ons als burgers en inwoners van Purmerend op een fatsoenlijke wijze te informeren. Teleurstellend!

Derde en laatste optie, het Beusebos:
Direct na het afwijzen van de groenstrook achter Burggolf komt wethouder Hegger met het voorstel om te kijken naar het Beusebos. Een laatste strohalm die we direct hebben aangegrepen. Het Beusebos is een mooie locatie, een vergeten en verruigt stukje natuur binnen de gemeentegrenzen van Purmerend, langs de A7. Niemand die er echt naar omkeek totdat de gemeente met de plannen komt om er een Van der Valk hotel te bouwen.

Op dat moment barst er een stevige en (te) emotionele discussie los. De gemoederen lopen hoog op en na een incident met een spijkerplank wordt het Beusebos afgesloten. Niet echt een discussie waar wij ons in willen mengen. Wat ons verder verbaasde was het faunaonderzoek waaruit bleek dat het Beusebos een meer dan bijzondere natuurwaarde heeft. Waarom zouden we wel welkom zijn in het Beusebos en niet in de groenstrook achter Burggolf?

Mondjesmaat komt er vanuit de gemeente meer informatie op het internet. Bijvoorbeeld dat het college van Purmerend het Beusebos, exclusief de locatie van het hotel, wil inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Dat klinkt wel erg breed voor dat kleine stukje groen en lijkt meer op een roep om een breed draagvlak. Weinig hoopgevend wat bevestigd wordt tijdens het gesprek eind 2019. Kort samengevat komt het er op neer dat wij onze route mogen aanleggen in het stuk Beusebos waar ook het hotel komt. Dit stukje bos moeten we dan delen met diverse andere recreatieve faciliteiten. Teleurstellend, zijn we nu 5 jaar aan het praten voor een mountainbikeroute van 1 tot 1,5 km lengte? En moeten we de lokatie dan ook delen met hotelgasten, een wandelroute met educatief karakter, en wat nog meer? We zijn het daarom snel met de gemeente eens dat ook het Beusebos definitief afvalt als lokatie voor een mountainbikeroute.

Totaal overzicht Beusebos, rood is de plek waar vd Valk eventueel komt. In de rest van dat stukje Beusebos zou dan ook een wandelroute, mountainbikeroute en wellicht nog enkele recreatieve faciliteiten moeten komen