Jaarplan onderhoud

Onderhoud mtb-routes Zanddijk, Smaal, NoorderIJplas en de pumptrack Landsmeer
Hieronder het jaarplan voor het onderhoud, het jaarplan betreft het reguliere jaarlijks terugkerend onderhoud. Naast het reguliere onderhoud hebben we gedurende het hele jaar werk aan het herstellen van incidentele schade aan de route en routemarkering. Tenslotte hebben we te maken met (gelukkig niet zo vaak) schade door vandalisme.

Jaarplan

 • Januari en Februari
  Geen onderhoud alleen “noodgevallen”.
 • Maart en April (weersafhankelijk)
  Herstellen winterschade, met name route Smaal en rietland Zanddijk.
  Preventief bramen snoeien NoorderIJplas en rietland Zanddijk
 • Mei
  Nalopen rockgardens Zanddijk en NoorderIJplas, snoeien en maaien
  Onderhoud aan pumptrack Landsmeer, voor zover nodig
  Eind mei is de eerste maaironde door beheerder, betreft route het Smaal met de bosmaaier en route Zanddijk met de trekker door het rietland en om het opslagterrein.
  NoorderIJplas en plantvakken Zanddijk maaien wij, waar nodig, zelf.
 • Juni/juli
  Bramen snoeien NoorderIJplas
  Wilgenroosje, bramen en uitlopers struiken Zanddijk/rietland snoeien
  Smaal, maaien met bosmaaier waar nodig
  Pumptrack Landsmeer, gras maaien
  Eind juli: 2e maaironde beheerder route Zanddijk, met de trekker door het rietland en om het opslagterrein.
 • Augustus/September
  Nalopen rockgardens Zanddijk en NoorderIJplas, snoeien en maaien
  Eind september 3e maaironde door beheerder route Zanddijk, met de trekker door het rietland en om het opslagterrein.
 • Oktober
  Snoeien en maaien route NoorderIJplas, duindoorn en braam
  Vrijmaken en controleren afwatering rietland Zanddijk
 • November
  Bladblazen Smaal, 3 x dwz begin, midden en eind november
  Bladblazen delen Zanddijk o.a. rockgardens, 2 a 3 x
 • December
  Geen onderhoud alleen “noodgevallen”.