Het Smaal

Aan de Oostzaan zijde van het Twiske ligt een deelgebied met de naam “het Smaal”. Het Smaal is een aaneen schakeling van bospassages, onderbroken door wandel- en fietspaden en de toegangsweg Noorderlaaik. Het is dicht begroeid, een beetje moerassig, donker en vochtig en blijf ’s zomers niet te lang stilstaan want je wordt zeker gestoken!

De route laveert tussen de bomen en kent 2 hele hoogte meters. Bij droge condities is deze route uitermate geschikt voor kinderen en beginners. Voor de ervaren mountainbiker wordt de route spannend als je voor een scherpe tijd gaat. Richttijd bij droge condities is onder de 10:30 minuten, doe je best maar maak geen fout want grote kans dat je dan jezelf om een boom vouwt.

Hieronder een kaart van de route door Het Smaal
Lengte: ongeveer 3,5 km
Start: bij parkeerplaats P14, Noorderlaaik te Oostzaan
Let op, het is betaald parkeren in het Twiske! Voor meer informatie, een overzichtskaart en de parkeertarieven van het Twiske, bezoek deze website.

route-smaal-oostzaan2013
Bijzonderheden: het is veengrond en dat gaf bij langdurige regen veel modder. De laatste jaren zijn we druk bezig om de route weerbestendig te maken en daar gebruiken we o.a. betongranulaat voor. Het is nu een stuk beter dan enkele jaren geleden, lees hier meer over de verbeteringen.

Belangrijk
Help ons om de vaste route in Het Smaal in goede conditie te houden, maak melding van gevaarlijke situaties veroorzaakt door bijvoorbeeld omgewaaide bomen, afgevallen takken of als er nodig gemaaid moet worden! Je geeft een melding snel en eenvoudig door via info@twmr.nl.

Overzichtskaart met alle routes:
1 = route Zanddijk; 2 = pumptrack Landsmeer; 3 = route Smaal; 4 = route NoorderIJplas