Help ons route NIJP te behouden

Het NoorderIJplas gebied is een van de laatste ruigtegebieden binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Ik kom er al meer dan 45 jaar en in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd er van alles gedaan en gestort. O.a. slib uit de grachten waar met enig speurwerk oude munten in konden worden gevonden. Een vergeten stukje Amsterdam waar de natuur de ruimte kreeg en waar de motorcrossers het gebied feitelijk open hielden.

Inmiddels is er een hoop veranderd, het Amsterdamse stuk werd omheind, er kwamen Schotse Hooglanders en wij mochten er een gedoogd route uitzetten voor de mountainbike. In de 45 jaar dat ik het gebied ken zijn er al vele malen grootse plannen gepresenteerd door gemeentebesturen en commerciele partijen die uiteindelijk op niets uitliepen. Maar nu lijkt er toch een serieus plan voor te liggen waar wij met z’n allen onze aandacht aan moeten besteden.

In het voortraject met diverse inspreekavonden hebben wij geprobeerd onze stem te laten horen, maar dat lijkt vooralsnog weinig succesvol! Waar gaat het in het kort om? Het gaat om Havenstad Amsterdam, delen van de haven (aan de andere kant van het IJ) worden nieuwe woonwijken. Ook Zaandam wil woningen bouwen en de beoogde lokatie is de Achtersluispolder. Daar tussen in ligt de NoorderIJplas en dit ruigtegebied moet een stadspark worden (met de allure van het Vondelpark….?).
Via deze link vind je meer info over Amsterdam Havenstad.

Via hierboven genoemde website kan je veel informatie vinden. o.a. een pdf-file over het Ontwerp Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas. Wat wij nu aan jullie willen vragen is het volgende: Maak je regelmatig gebruik van de mtb-route in NIJP en wil je dat graag ook in de toekomst kunnen blijven doen, vul dan dit formulier in en help ons de route aan de Noorderijplas te behouden!