Bramen, deel 2: Huidige stand van zaken

Na het “vroeger was alles beter” verhaal in deel 1, volgt nu een bericht over de huidige conditie van de track door het (voormalige) riet. De track wordt feitelijk in tweeën gedeeld door een sloot en het noordelijke deel is in enkele jaren overgroeid door bramen. Drie jaar geleden begon het met een flinke struik die ik toen met de bosmaaier over een lengte van 25 en een breedte van 3 meter heb gemaaid. Het maaisel heb ik bij elkaar geharkt en met de kruiwagen afgevoerd. Bij elkaar ruim 8 uur zwaar werk en ik maakte mij toen al weinig illusies, zolang de wortels nog in de grond zitten groeit de braam in 1 jaar terug. En zo geschiedde….

Rietland overwoekerd door bramen

Tegen beter weten in probeer ik het dit jaar weer. Een grote bramenstruik bij de uitrit van het rietland richting de trap. Ik heb over een lengte van 20 meter en een breedte van 2-3 meter de braam verwijderd. Dit betreft overigens slechts 1/3 van de totale struik! Ik ga hier proberen om ook de wortels zoveel mogelijk te verwijderen, hoe en waarmee is nog even de vraag. Mijn angst is dat deze struik het begin is van de volgende totale overwoekering van een deel van de route.

Bramenstruik uitgang rietland

Bramenstruik 1/3 deel gesnoeid en opgeruimd

Het probleem met de braam beperkt zich uiteraard niet tot de gebieden waar de mountainbikeroutes zijn aangelegd. Overal in het Twiske rukt de braam in een schrikbarend tempo op. Ook in de voor de natuur belangrijke extensieve gebieden van het recreatieschap. Steeds meer rietgebieden vallen ten prooi aan de braam, bijvoorbeeld het rietland ter hoogte van “De Haal” in Oostzaan. In enkele jaren tijd volledig getransformeerd van riet naar braam.

Ik doe het onderhoud van de mtb-routes en wil mij eigenlijk niet politiek uitlaten, maar toch. Met name in de Oostzaanse politiek speelt de bescherming van de natuurwaarden in het Twiske een grote rol. Er wordt fel bezwaar gemaakt tegen o.a. de beide festivals die in het Twiske plaatsvinden. De vele bezwaarschriften, wob-verzoeken, etc. kosten het recreatieschap tijd en geld. Tijd en geld dat m.i. beter besteed had kunnen worden aan de arbeidsintensieve dus dure bestrijding van de braam.